Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Purifikace monoklonálních protilátek a příprava nosiče pro izolaci glutamátkarboxypeptidasy II z biologického materiálu
Thesis title in Czech: Purifikace monoklonálních protilátek a příprava nosiče pro izolaci glutamátkarboxypeptidasy II z biologického materiálu
Thesis title in English: Preparation of affinity resin for the identification and preparation of glutamate carboxypeptidase II in biological material
Key words: GCPII; monoklonální protilátky; konjugáty protilátek; imunoterapie; nádor prostaty
English key words: GCPII; monoclonal antibody; immunoconjugate; immunotherapy; prostate cancer
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.11.2012
Date of assignment: 11.11.2012
Date of electronic submission:27.05.2013
Date of submission of printed version:27.05.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Reviewers: RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html