Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Quartiers et les endroits parisiens au cours des siècles: Marais
Thesis title in thesis language (French): Quartiers et les endroits parisiens au cours des siècles: Marais
Thesis title in Czech: Pařížské čtvrti a místa v průběhu staletí: Marais
Thesis title in English: Districts and places of Paris in the course of history: the Marais
Key words: Paříž, čtvrť, Marais, století, ulice, palác, muzeum, osobnost
English key words: Paris, district, Marais, century, street, palace, museum, personality
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: francouzština
Department: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Supervisor: PhDr. Eva Kalfiřtová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.10.2012
Date of assignment: 24.10.2012
Date and time of defence: 15.01.2015 10:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:05.12.2014
Date of proceeded defence: 15.01.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá jednou z nejstarších pařížských čtvrtí, jejíž jméno je
Marais. Cílem práce je objasnit kulturně-historická specifika čtvrti, která ji odlišují od
ostatních částí Paříže. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly, ve kterých se postupně
snaží osvětlit vznik a vývoj Marais, geografické členění a vymezení této městské části
a jejích nejvýznamnějších historických památek, mnohdy korespondujících
s kulturním dědictvím Francie, a následně vlivy, utvářejícími charakter Marais
v minulosti i v době současné. Zvláštní důraz je zde kladen na přední osobnosti
spojené se čtvrtí, sdružující se především kolem samotného centra čtvrti, náměstí
place des Vosges, a na komunitu Židů, jejíž přítomnost v Marais je dána historickým
vývojem.
Preliminary scope of work in English
The bachelor’s thesis is occupied with one of the eldest Parisien districts,
titled the Marais. The aim of the thesis is to illuminate the socio-cultural specifics of
the district, which distiguish it from other parts of Paris. The thesis is divided into
three main chapters, which, progressively, try to clarify the formation and the
development of the Marais, geographic division and delimitation of this urban area
and its most important historical monuments, frequently corresponding to the cultural
heritage of France and subsequently, the impacts on the Marais, forming its character
in the past as well as in the present. The emphasis in this part is put on prominent
personalities associated with the district, primarily residing at the square Place des
Vosges and its neighbourhood, and on the community of Jews whose presence in the
area is due to historical development.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html