Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Výslovnostní rysy češtiny - dialektová analýza
Thesis title in Czech: Výslovnostní rysy češtiny - dialektová analýza
Thesis title in English: Pronunciation Features of Czech Language - Dialect Analysis
Key words: nářečí, výslovnostní analýza, zpracování zvukového signálu, on-line sběr zvukových dat
English key words: Dialects, Pronunciation Analysis, Audio-signal Processing, On-line Audio Data Collecting
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: Mgr. Nino Peterek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.10.2012
Date of assignment: 30.10.2012
Confirmed by Study dept. on: 16.11.2012
Date and time of defence: 02.09.2013 00:00
Date of electronic submission:02.08.2013
Date of submission of printed version:02.08.2013
Date of proceeded defence: 02.09.2013
Reviewers: Bc. Matěj Korvas
 
 
 
Guidelines
Práce vytvoří prototyp identifikátoru nářečních příznaků. Mezi zkoumané příznaky budou patřit různé hláskové i lexikální varianty. Jedním z výstupů by mohla být i pravděpodobná zařazení mluvčího do konkrétních oblastí republiky.

Kromě navržení vhodných příznaků a implementace jejich rozpoznávání bude součástí práce i sběr zvukových a osobních dat. Sběr budou mít mluvčí možnost provádět neasistovaně a data se budou ukládat na webovém serveru. Softwarové prostředí pro sběr dat by mělo být konfigurovatelné pro různé nahrávací režimy. [Java]
References
Z. Palková, Fonetika a fonologie češtiny, Karolinum, Praha, 1997

Český jazykový atlas. 5 / [zpracoval dialektologický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a v Brně; vedoucí autorského kolektivu J. Balhar]

X. Huang, A. Acero, H. Hon, Spoken Language Processing, Prentice-Hall, 2001

N. F. Chen, W. Shen, J. P. Campbell, P. A. Torres-Carrasquillo, Informative Dialect Recognition Using Context-Dependent Pronunciation Modeling, ICASSP 2011
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html