Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Variabilita zdravotního stavu myší v rámci hybridní zóny Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus
Thesis title in Czech: Variabilita zdravotního stavu myší v rámci hybridní zóny Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus
Thesis title in English: Variability in health state of mice in Mus musculus musculus and Mus musculus domesticus hybrid zone
Key words: hematologie, hybridizace, parazit, speciace, zánět, rezistence, konkanavalin A, fytohemaglutinin, ConA, PHA, otokový kožní test
English key words: haematology, hybridisation, parasite, speciation, inflammation, resistance, Concanavalin A, Phytohemagglutinin, ConA, PHA, skin-swelling test
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.10.2012
Date of assignment: 17.10.2012
Date of electronic submission:12.08.2014
Date of submission of printed version:12.08.2014
Date of proceeded defence: 17.09.2014
Reviewers: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
- Zhodnocení variability základních hematologických parametrů u divokých myší odchycených v hybridní zóně Mus m. musculus a M. m. domesticus ve vztahu k subspecifické příslušnosti a přítomnosti intestinálních parazitů
- Porovnání hodnot těchto hematologických parametrů u wild-derived inbredních linií reprezentujících různé poddruhy myši domácí
- Zjištění vlivu poměrů leukocytů v periferní krvi na infiltraci různých leukocytárních typů do podkoží po stimulaci zánětlivé odpovědi pomocí PHA a ConA.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html