Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Likvidace dědictví
Thesis title in Czech: Likvidace dědictví
Thesis title in English: Liquidation of probate estate due to excessive debts
Key words: Likvidace, dědictví, dluhy
English key words: Liquidation, inheritance, debts
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.10.2012
Date of assignment: 16.10.2012
Confirmed by Study dept. on: 26.01.2015
Date and time of defence: 22.01.2015 11:30
Venue of defence: Obhajoba se uskuteční v m. č. 229 PFUK
Date of electronic submission:05.11.2014
Date of submission of printed version:10.11.2014
Date of proceeded defence: 22.01.2015
Reviewers: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá jedním z institutů občanského práva procesního, kterým je likvidace dědictví, nově označeným jako likvidace pozůstalosti. Jejím cílem je rámcově postihnout procesní postup při likvidaci pozůstalosti, a to od zahájení pozůstalostního řízení až po vydání konečného rozhodnutí ve věci.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with one of the civil procedure institutes, liquidation of probate estate due to excessive debts, also known as liquidation of heritage that is newly designated as liquidation of inheritance. The thesis aims to comprehensively cover the liquidation-of-inheritance-procedure, from the opening of inheritance proceedings till the issuance of the decision resolving the case.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html