Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Osudy zámku Zelená Hora v průběhu 20. století
Thesis title in Czech: Osudy zámku Zelená Hora v průběhu 20. století
Thesis title in English: Fates of the Castle of Zelená Hora during the 20th Century
Key words: Regionální historie, zámek, Zelená Hora
English key words: Regional history, Castle, Zelená Hora
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.10.2012
Date of assignment: 10.04.2015
Date and time of defence: 19.05.2015 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Date of electronic submission:10.04.2015
Date of proceeded defence: 19.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. Markéta Dvořáková
 
 
 
Guidelines
- stručná charakteristika tématu: Seznámení s dějinami a důležitými historickými momenty panství Zelená hora. Zachycení jeho osudů a využití během dvacátého století v kontextu společenského vývoje. Popis situace po roce 1945 a po roce 1989. Dokumentace současného stavu areálu (budov, zámeckého parku, kasáren, ...) a jeho dnešní využití.

- metody práce: studium literatury, archivní materiály, rozhovory s pamětníky

- předpokládaná struktura:
1. Úvod
2. Historie
3. Dvacáté století
4. Stav areálu a jeho využití v dnešní době
5. Závěr
6. Přílohy: dobové fotografie, mapy, plány, fotodokumentace

References
Berndorf, A. - Zelená Hora, Plzeň 1926
Durdík, T. - Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
Karel, T., Foud, K.- Jižní Plzeňsko II, Domažlice 2000
Motejzík, P. - Zelená Hora a Klášter u Nepomuku, České Budějovice 2006
Sedláček, A. - Hrady, zámky a tvrze Království českého.
Preliminary scope of work
Viz výše
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html