Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Automatizace spektroskopické aparatury s vysokým časovým rozlišením pro biofyzikální aplikace.
Thesis title in Czech: Automatizace spektroskopické aparatury s vysokým časovým rozlišením pro biofyzikální aplikace.
Thesis title in English: Automation of the time-resolved spectrofluorometer for biophysical applications.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Author:
Guidelines
1) Seznámit se s aparaturou a lasery
2) Prostudovat vybranou literaturu
3) Zvolit si proces pro automatizaci (ovládání detekčního monochromátoru, ladění laserů, apod.)
4) Vyvinout a ověřit algoritmus na reálném experimentu
5) Sepsat práci
References
1) Doporučený soubor původních prací
2) Vybrané manuály přístrojů
3) Literatura k Visual Studio, PicAxe (Microchip), Raspberry, apod. dle výběru problému.
Preliminary scope of work
Fyzikální experimenty často vyžadují netradiční řešení, kterých nelze dosáhnout použitím softwaru dodávaného k jednotlivým součástem měřících aparatur. Může se jednat o synchronizaci ladění vlnových délek dvou laserů (CARS experimenty), ovládání závěrek, polarizátorů (fluorescenční anisotropie), nastavování intenzity excitace, ochrana detektorů před jejich poškozením silným signálem, synchronizační procesy apod.

Zájemce si bude moci po seznámení s aparaturou vybrat jednoduchý proces pro automatizaci a získá velmi cenné zkušenosti se základním numerickým řízením fyzikálního experimentu, práci s lasery a časově rozlišenou spektroskopií.

Vhodné pro studenty s alespoň elementární znalostí programování.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html