Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Význam genderu v (pro) sociální teorii Pierra Bourdieu
Thesis title in Czech: Význam genderu v (pro) sociální teorii Pierra Bourdieu
Thesis title in English: The Meaning of Gender in (for) the Social Theory of Pierre Bourdieu
Key words: Pierre Bourdieu, feminismus, gender, habitus, kapitál, sociální řád, distinkce
English key words: Pierre Bourdieu, feminism, gender, habitus, capital, social order, distinction
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.09.2012
Date of assignment: 27.09.2012
Date of electronic submission:27.06.2013
Date of proceeded defence: 27.09.2013
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Reviewers: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce bude analyzovat vztah vybraných teoretických konceptů Pierra Bourdieua (zejména koncept distinkce, habitu, dispozice a pozice, pole a kapitálu) ke konceptu genderu, jak jej autor sám ve svých studiích užívá. Práce má za cíl podrobněji rozkrýt začlenění konceptu genderu do autorovy komplexní sociální teorie a poukázat na implikace, které toto začlenění pro samotný koncept genderu i ostatní analyzované koncepty, respektive vybrané aspekty autorovy sociální teorie, má.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html