Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Dobrovolnictví a pozice bílého muže v rámci výuky na ostrově Lombok
Thesis title in Czech: Dobrovolnictví a pozice bílého muže v rámci výuky na ostrově Lombok
Thesis title in English: Volunteering and the Position of White Man in Education on the Lombok Island
Key words: dobrovolnictví, orientalismus, bílý muž, vzdělávání, Lombok, kolonialismus
English key words: volunteering, orientalism, white man, education, Lombok, colonialism
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.09.2012
Date of assignment: 27.09.2012
Confirmed by Study dept. on: 27.06.2013
Date of electronic submission:27.06.2013
Date of proceeded defence: 10.09.2013
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Opponents: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá zrcadlením pozice bílého muže u člověka s dobrovolnickou zkušeností. Skrze komplexní zmapování této zkušenosti se rozkrývají tři různé identity – dobrovolnická, pozice nadřazeného bílého muže, jenž jedná na základě hegemonického postavení Západu, a postmoderního člověka hledajícího rozptýlení a útěk ze stereotypu. Na příběhu dobrovolnictví od počátku až do konce a na konkrétních příkladech se zabývám vynořováním a prolínáním těchto různých identit. V druhé řadě pojednává práce o tom, jak samotní aktéři reflektují svou dobrovolnickou zkušenost.
Preliminary scope of work in English
The following thesis reflects a position of a white man throughout the volunteering experience. Within a comprehensive mapping of this experience, three different identities are revealed - a volunteer, a position of a superior white man, and the post-modern man in search of distraction who is trying to escape from the stereotype. Identities mentioned above are shown on the specific examples in the story of volunteering from the beginning until the end. This thesis also presents how individuals reflect their experience of volunteering.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html