Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Studium interakce nanokompozitních vstev s plazmatem
Thesis title in Czech: Studium interakce nanokompozitních vstev s plazmatem
Thesis title in English: Study of the interaction of nanocomposite films with plasma
Key words: plazmový polymer, chemické leptání, nanokompozitní vrstvy
English key words: plasma polymer, chemical etching, nanocomposite film
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.11.2012
Date of assignment: 08.11.2012
Confirmed by Study dept. on: 17.01.2013
Date and time of defence: 19.06.2013 00:00
Date of electronic submission:21.05.2013
Date of submission of printed version:21.05.2013
Date of proceeded defence: 19.06.2013
Opponents: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Nanokompozitní vrstvy kov/plazmový polymer nacházejí široké uplatnění jakožto antibakteriální povlaky, elektrické či optické senzory. Cílem práce je studium interakce těchto vrstev s chemicky aktivním plazmatem a následná charakterizace těchto vrstev. Během práce se student seznámí s metodami přípravy nanokompozitních vrstev na bázi plazmového polymeru a modifikací těchto vrstev pomocí nízkotlakého doutnavého výboje či atmosférického dielektrického bariérového výboje. Hlavní pozornost bude věnována charakterizaci těchto vrstev zejména pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS) a měření jejich topografie pomocí mikroskopu atomových sil (AFM).
Práce má experimentální charakter.
References
Bude upřesněno.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html