Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv glutamátem navozené obezity na antioxidační enzymy u myší
Thesis title in Czech: Vliv glutamátem navozené obezity na antioxidační enzymy u myší
Thesis title in English: Influence of glutamate-induced obezity on antioxidant enzymes in mice
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.11.2012
Date of assignment: 11.12.2012
Date and time of defence: 03.06.2014 00:00
Date of electronic submission:12.05.2014
Date of proceeded defence: 03.06.2014
Reviewers: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Zpracování literární rešerše
2) Osvojení si nezbytných metodik – příprava zvířecího modelu MSG-navozené obezity, příprava subcelulárních frakcí z jater, stanovení enzymových aktivit, imunoblotting
3) Vlastní měření aktivit a exprese vybraných antioxidačních enzymů v játrech kontrolních a MSG myší
4) Zpracování a vyhodnocení získaných výsledků
5) Vypracování diplomové práce
References
Matysková R, Maletínská L, Maixnerová J, Pirník Z, Kiss A, Zelezná B. (2008) Comparison of the obesity phenotypes related to monosodium glutamate effect on arcuate nucleus and/or the high fat diet feeding in C57BL/6 and NMRI mice. Physiol Res. 57(5):727-34.
Halliwell B, Gutteridge J. 1999. Free Radicals in Biology and Medicine.: Oxford University Press. 936 p.
Kanasaki K, Koya D. (2011) Biology of Obesity: Lessons from AnimalModels of Obesity. J Biomed Biotechnol. 2011:197636.
Další na základě provedené rešerše.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html