Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Anthokyany v plodech vybraných kultivarů Sambucus nigra L. I.
Thesis title in Czech: Anthokyany v plodech vybraných kultivarů Sambucus nigra L. I.
Thesis title in English: Anthocyanins from some cultivars of Sambucus nigra L. fruits. I.
Key words: Anthokyany, Sambucus nigra, plody
English key words: Anthocyanins, Sambucus nigra, fruits
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmacognosy (16-16180)
Supervisor: doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.09.2012
Date of assignment: 15.04.2013
Date and time of defence: 03.06.2014 09:00
Date of electronic submission:13.04.2014
Date of proceeded defence: 03.06.2014
Opponents: PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Ing. Aleš Matějíček
Guidelines
Prostudovat literaturu a zpracovat přehled o obsahových látkách a použití plodů bezu černého, zaměřit se na nové poznatky o anthokyanech.
Seznámit se s metodami hodnocení obsahu anthokyanů.
Stanovit obsah anthokyanů v plodech z různých kulturních odrůd bezu.
Vyhodnotit získané výsledky.
Zpracovat práci do písemné podoby.
References
Český lékopis 2009 a jeho Doplňky
lékopisný článek Myrtilli fructus recens
M.M. Giusti, R.E.Wrolsatad: Current Protocols in Food Analytical Chemistry. Characterization and Measurement of Anthocyanins by UV-Visible Spectroscopy. John Wiley Inc. 2001,
elektronické databáze Sci Direct, PubMed, Web of Sci a původní práce publikované v období od r. 2010, klíčová slova Sambucus, anthocyanins
Preliminary scope of work
Spektrofotometrické stanovení obsahu anthokyanů v plodech různých odrůd S. nigra.
Preliminary scope of work in English
Spectrophotometric determination of anthocyanins from some cultivars of S. nigra fruits.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html