Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXVII. Alkaloidy Fumaria officinalis L. a jejich účinek na acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu.
Thesis title in Czech: Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXVII. Alkaloidy Fumaria officinalis L. a jejich účinek na acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu.
Thesis title in English: Biological activity of plants metabolites. XXVII. Alkaloids of Fumaria officinalis L. and their effect on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase.
Key words: Fumaria officinalis, isochinolinové alkaloidy, izolace, biologická aktivita, AChE, BuChE
English key words: Fumaria officinalis, isoquinoline alkaloids, isolation, biological activity, AChE, BuChE
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Botany (16-16130)
Supervisor: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2012
Date of assignment: 06.12.2012
Date and time of defence: 03.06.2014 10:30
Date of electronic submission:14.05.2014
Date of proceeded defence: 03.06.2014
Reviewers: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
Guidelines
1) provedení literární rešerše na uvedené téma v referátovém časopise,
2) výběr a utřídění faktů,
3) seznámení se s výsledkem experimentálního studia, které bylo v této oblasti provedeno na katedře farmaceutické botaniky a ekologie,
4) zajištění potřebné originální literatury,
5) napsání práce podle zvyklostí obvyklých na pracovišti.
Práce by měla obsahovat 50-60 stran rukopisu, 40-70 literárních odkazů.
References
1) Chemical Abstracts (SciFinder),
2) zajištění původních prací a přehledových studií prostřednictvím informačních zdrojů dostupných v e-formě na Univerzitě Karlově (http://pez.cuni.cz, (http://www.jib.cz), Web of Knowledge (http://webofknowledge.com/), EBSCO host (http://search.ebscohost.com)),
3) knihy s fytochemickou tématikou, které jsou ve fondu Střediska vědeckých informací FaF UK.
Preliminary scope of work
1) analýza jedné spojené frakce s obsahem alkaloidů vzniklé slupcovou chromatografií diethyletherového výtřepku z nati Fumaria officinalis,
2) vypracování separačního postupu pro rozdělení alkaloidní směsi,
3) izolace alespoň jednoho alkaloidu v čistém stavu,
4) po krystalizaci stanovení základních fyzikálně-chemických charakteristik izolované látky (látek),
5) podíl na stanovení biologické aktivity izolované látky (látek) - inhibici AChE a BuChE.
Preliminary scope of work in English
1) analysis of one collected alkaloid fraction resulting from column chromatography of diethylether extract from Fumaria officinalis herb,
2) processing method for the alkaloid(s) separation from alkaloid fraction,
3) isolation of one alkaloid (at least) in a pure state,
4) determination of basic physico-chemical characteristics of the isolated substance(s) after crystallization,
5) co-operation in determining the biological activity of isolated substance(s) - inhibition of AChE and BuChE.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html