Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Tenké scintilační vrstvy pro 2D zobrazení
Thesis title in Czech: Tenké scintilační vrstvy pro 2D zobrazení
Thesis title in English: Thin film 2D scintillation screens
Key words: scintiátor, tenké vrstvy
English key words: scintilator, thin film
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
1. Seznámit se s problematikou, prostudovat literaturu o optických, luminiscenčních a scintilačních vlastnostech materiálů dopovaných ionty vzácných zemin
2. Osvojit si metody měření optických vlastností, luminiscence a seznámit se s metodikou přípravy epitaxních vrstev scintilačních oxidů
3. Stanovit optické a luminiscenční vlastnosti oxidů na bázi čistých a dopovaných granátů a silikátů ve formě tenkých epitaxních vrstev
4. Analyzovat získaná data, navrhnout interpretaci experimentálních výsledků
References
1. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
2. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
3. M.A.Fox, Optical properties of solids, Oxford Univ.Press 2001
4. C. Ronda, ed., Luminiscence, from theory to applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2008
5. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
6. vybraný soubor původních prací z vědecké literatury
Preliminary scope of work
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření nebo částic (např. rentgenové nebo gama záření, rychlé elektrony, kosmické záření apod.) - tedy počínaje od velkých urychlovačů až po moderní lékařskou diagnostiku. V nových zařízeních se začíná využívat 2D zobrazení detekovaného záření a klíčovou otázkou pro ně jsou vysoce kvalitní tenké scintilační vrstvy.

Náplní práce je studium optických vlastností granátů a silikátů dopovaných ionty vzácných zemin event. dalších materiálů zajímavých z hlediska praktického využití. Materiály ve formě tenkých epitaxních vrstev se připravují na pracovišti. Cílem je získat vysoce účinné scintilační vrstvy, zjistit korelace mezi složením vrstev, technologií přípravy, optickými, luminiscenčními a scintilačními vlastnostmi studovaných vrstev.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
http://en.wikipedia.org/wiki/Yttrium_aluminum_garnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission_tomography
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html