Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Etické aspekty přístupu migrantů ke zdravotní péči v České republice
Thesis title in Czech: Etické aspekty přístupu migrantů ke zdravotní péči v České republice
Thesis title in English: Ethical Aspects of Migrants´ access to Health Care in the Czech Republic
Key words: Imigrace, integrace, lidská práva, křesťanská sociální etika, migrace, spravedlnost ve zdraví, zdravotní péče, zdravotní pojištění.
English key words: Christian social ethics, equity in health, healthcare, health insurance, human rights, immigration, integration, migration.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Supervisor: PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.09.2012
Date of assignment: 14.09.2012
Confirmed by Study dept. on: 16.01.2013
Date and time of defence: 18.06.2014 00:00
Date of electronic submission:22.04.2014
Date of submission of printed version:26.04.2014
Date of proceeded defence: 18.06.2014
Opponents: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Charakteristika tématu:
Problematika přístupu cizinců ke zdravotní péči je hluboce spojena se základní funkcí státu, tedy zajištění lidských práv. Pokud však právní a administrativní systém v této oblasti není plně propracován, může docházet k eticky sporným či neakceptovatelný situacím. Tato práce se bude zabývat diskutovanou problematikou z hlediska etiky a zaměří se na hlavní etické problémy související s přístupem cizinců ke zdravotní péči v ČR a nabídne jejich možná řešení.

Cíl a zdůvodnění práce:
Cílem práce bude popsat a vysvětlit základní právní rámec zajištění dostupnosti zdravotní péči u cizinců v České republice. Etické aspekty této problematiky budou analyzovány v kontextu české i mezinárodní legislativy. Práce mát za cíl upozornit na situace, které v rámci současného nastavení pravidel pro participaci cizinců v českém zdravotnickém systému, mohou být eticky sporné či dokonce neakceptovatelné. Součástí této práce bude jejich analýza a návrh možných řešení.

Předpokládané metody zpracování: případová studie

Externí konsultantka: PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.
References
Hlavní prameny a literatura:

Tištěná literatura:
Niessen, T.,et al..: Migrant Integration Policy Index. British Council and Migration Policy Group... Brussels 2007
Hnilicová, H., Dobiášová, K. (2012). Migrants’ Access to Healthcare in the Czech Republic. Ethical challenges. In Westra, L. (Editor), Soskolne, Colin L. (Editor), Spady Donald W. (Editor) : Human Health and Ecological Integrity: Ethics, Law and Human Rights . Routlege, Taylor and Francis Group, pp. 132_141, 2012 New York.
Ingleby D, Chimienti M, Hatziprokopiou P, Ormond M, Freitas C de. (2005). The role of health in integration. In M.L. Fonseca and J. Malheiros (eds.), Social integration and mobility: education, housing and health. IMISCOE Cluster B5 State of the art report, Estudos para o Planeamento Regional e Urbano nº 67, pp. 88-119. Lisbon: Centro de Estudos Geográficos.
Janečková, H., Hnilicová, H.(2009). Úvod do veřejného zdravotnictví, Portál, Praha.
Kristiansen M, Mygind A & Krasnik A. (2007) Health effects of migration. Danish Medical Bulletin Vol. 54 Pages 46-7.

Internetové stránky a dokumenty:
www.mighealth.net
International Organization for Migration (2009). Ingleby D. European Research on Migrant Health. Background paper http://mighealth.net/eu/images/5/5c/IOM.pdf, 11.9.2011.
Hnilicová, H., Dobiášová, K.:Zpráva o stavu zdraví a zdravotní péči pro migranty v ČR, http://mighealth.net/cz/images/d/dc/Zpr%C3%A1va_o_stavu_zdrav%C3%AD_migrant%C5%AF_v_%C4%8CR_na_web.pdf. 11.9.2011.
Preliminary scope of work
Předběžná osnova práce:

1.Úvod

2.Základní kontext problematiky přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR
Charakteristika populace migrantů v ČR
Systém zdravotnictví ČR
Zdravotní stav migrantů v ČR

3.Přístup migrantů ke zdravotní péči v ČR
Přístup cizinců k veřejnému zdravotnímu pojištění v ČR, principy a podmínky
Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR
Právní opatření a mezinárodní konvence, kterými je ČR vázána v souvislosti s přístupem cizinců ke zdravotnímu systému ČR
Kvalita zdravotní péče poskytovaná migrantům v ČR

4.Přístup migrantů ke zdravotní péči z hlediska etiky
Vymezení problematiky v kontextu aplikované etiky
Analýza vybraných etických problémů přístupu cizinců ke zdravotní péči v ČR
Možnosti řešení těchto problémů

5.Současná situace a předpokládaný vývoj relevantní legislativy v ČR

6.Závěr
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis „Ethical aspects of migrants’ access to healthcare in the Czech Republic” focuses on healthcare accessibility for migrants in the Czech Republic and looks at the issue from an ethical perspective.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html