Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vznik a vývoj komplexu plzeňské radnice
Thesis title in Czech: Vznik a vývoj komplexu plzeňské radnice
Thesis title in English: The Creation and Development of Pilsner City Hall
Key words: architektura, renesance, radnice, měšťanstvo, umělecko-historická analýza
English key words: architecture, renaissance, city hall, commons, art and historical analysis
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.09.2012
Date of assignment: 11.09.2012
Confirmed by Study dept. on: 14.09.2012
Date and time of defence: 22.01.2013 00:00
Date of electronic submission:04.12.2012
Date of submission of printed version:05.12.2012
Date of proceeded defence: 22.01.2013
Opponents: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
I. Úvod
II. Přehled literatury
III. Plzeňská radnice před rokem 1555
V. Vznik a vývoj komplexu plzeňské radnice v letech 1555 - 1609
VI. Analogie v českém a evropském renesančním stavitelství
VII. Další vývoj radničního komplexu
VIII. Rekonstrukce v letech 1902 - 1910
IX. Závěr
References
ČAPKA, B. Plzeňská radnice. Praha: ČTK-Professfoto, 198?
ČEKANOVÁ, M. Plzeňská radnice. Plzeň: Statutární město Plzeň, 2008.
KOL. AUTORŮ. Dějiny českého výtvarného umění. Sv. 2/1., Od počátků renesance do závěru baroka. Praha: Academia, 1989.
KOVÁŘ, J. Plzeň – radnice. Plzeň: Krajské středisko památkové péče 1964.
KOVÁŘ, J. Plzeňské portály. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1958.
LÁBEK, L. Potulky po Plzni staré i nové. Část druhá, Radnice a císařský dům. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek, 1930.
MERGL, J. Plzeňské pohledy a veduty čtyř století. 1500-1900. Plzeň: Západočeské muzeum, 1995.
POCHE, E. (ed.) Umělecké památky Čech. 3, P-Š Praha: Academia, 1980.
SCHIEBL, J. Radnice královského města Plzně: průvodčí příručka. Plzeň: Obec královského města Plzně, 1912.
STRNAD, J. Vlachové v Plzni v XVI. století usedlí. Plzeň, 1888.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zaměří na umělecko-historický vývoj komplexu plzeňské radnice. Ústřední pozornost bude věnována vzniku radniční budovy a tzv. Císařského domu v letech 1555 – 1609, radniční komplex vystavěný pod vedením italských stavebníků zasadí do kontextu dobové architektury, tj. poukáže na analogie s dalšími památkami jednak na území Čech, především však v prostředí renesanční Itálie. Ve stručném přehledu práce ukáže rovněž další stavební vývoj komplexu s důrazem na nejvýznamnější změny oproti původní podobě stavby. Zvláštní místo bude věnováno Koulově rekonstrukci v letech 1902-1910
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis is focused on art and historical analysis of pilsner city hall yard. Main attention is on creation of the big city hall house and Emperor’s house aboard 1555-1609 and it’s analogy in Czech and European art. Brief summary also shows younger architectural development and specially the reconstruction aboard 1902-1910
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html