Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Narativní prostory lyriky
Thesis title in Czech: Narativní prostory lyriky
Thesis title in English: Narrative spaces of lyrical poetry
Key words: poezie, lyrika, prostor, Orten, fikční světy, naratologie, hra, existencialismus
English key words: poetry, lyrics, space, Orten, fictional worlds, narratology, game, existentialism
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.09.2012
Date of assignment: 04.09.2012
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 09.10.2012
Date and time of defence: 16.09.2013 10:30
Date of electronic submission:29.07.2013
Date of proceeded defence: 16.09.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
 
 
 
Guidelines
Student se ve své práci zaměří na ty aspekty tradiční naratologie, které se dotýkají lyrické poezie. Zaměří se zejména na problematiku prostoru a prostorovosti. První část práce bude sestávat z přehledu vývoje myšlení o narativitě lyriky a bude zároveň sloužit jako teoretický základ pro druhou část práce. V ní se narativní prostory budou zkoumat na konkrétním materiálu české poezie. Cílem bude, s ohledem na tradiční románové vyprávění jako na raison d'être naratologie, poukázat na vyprávěcí faktory básnického útvaru.
References
· Miroslav Červenka: Fikční světy lyriky
· Kendall L. Walton: Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts
· Lubomír Doležel: Fikce a možné světy
· Marie-Laure Ryan: Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory
· Shlomith Rimmon-Kenan: Poetika vyprávění
· Ruth Ronen: Možné světy v teorii literatury
· Alice Jedličková: Zkušenost prostoru
· Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění
· Gaston Bachelard: Poetika prostoru
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html