Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Stanovení výkonnostních norem pro testování na překážkové dráze CISM
Thesis title in Czech: Stanovení výkonnostních norem pro testování na překážkové dráze CISM
Thesis title in English: Determination of efficiency standards of testing on the CISM obstacle course
Key words: Mezinárodní rada vojenského sportu CISM, pohybové schopnosti a dovednosti, speciální tělesná příprava, překážková dráha CISM,testování motorické výkonnosti
English key words: International Military Sport Council (CISM - Conseil International du Sport Militaire), motor abilities and skills, special physical training, obstacle course CISM, physical performance testing
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Supervisor: doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.08.2012
Date of assignment: 30.08.2012
Date and time of defence: 12.09.2012 11:00
Venue of defence: Seminární místnost Katedry vojenské tělovýchovy
Date of electronic submission:07.09.2012
Date of submission of printed version:07.09.2012
Date of proceeded defence: 12.09.2012
Reviewers: Mgr. Ladislav Nagy
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html