Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Aplikace dendrochronologických metod v hydrologii a fluviální geomorfologii
Thesis title in Czech: Aplikace dendrochronologických metod v hydrologii a fluviální geomorfologii
Thesis title in English: Applications of dendrochronology in hydrology and fluvial geomorphology
Key words: dendrohydrologie, disturbance, metaanalýza, povodně, fluviální geomorfologie, hladina podzemní vody, oceánské proudy
English key words: dendrohydrology, disturbance, meta-analysis, flooding, fluvial geomorphology,groundwater level, ocean currents
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Supervisor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.12.2012
Date of assignment: 17.12.2012
Date of electronic submission:20.05.2013
Date of submission of printed version:20.05.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Reviewers: Mgr. Pavel Svoboda
 
 
 
Preliminary scope of work
Cíl: Vytvořit databázi studií, ve kterých byly dendrochronologické metody aplikovány za účelem analýzy hydrologických nebo fluviálně-geomorfologických jevů
Obsah práce:
- Rešerše ke způsobu záznamu hydrologických a fluviálně-geomorfologických jevů v letokruhových křivkách;
- Sestavení databáze s následujícími atributy: autor studie, typ jevu, výzkumná otázka, použité metody; oblast.
- Vyhodnocení databáze (jaké typy studií jsou nejčastější, jaké metody se nejvíce používají, jaké jsou metodické problémy, omezení?)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html