Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Aplikace grantů pro zajištění rozvoje sportovního klubu Slavia Praha pozemní hokej
Thesis title in Czech: Aplikace grantů pro zajištění rozvoje sportovního klubu Slavia Praha pozemní hokej
Thesis title in English: Use of grants for development of the field hockey sports club Slavia Praha
Key words: sportovní klub, granty, sportovní organizace, financování sportu
English key words: sports club, grants, sports organization, sports funding
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Management (51-400110)
Supervisor: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.08.2012
Date of assignment: 30.08.2012
Date and time of defence: 14.01.2014 09:00
Venue of defence: FTVS UK, H276
Date of electronic submission:12.12.2013
Date of submission of printed version:12.12.2013
Date of proceeded defence: 14.01.2014
Opponents: Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Vytvoření přehledu grantových programů pro pražské kluby pozemního hokeje.
Preliminary scope of work in English
Create a list of available grants programs for sports clubs in Prague.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html