Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Mariánské Lázně a jejich hosté. Místo setkávání kulturních a politických elit střední Evropy
Thesis title in Czech: Mariánské Lázně a jejich hosté. Místo setkávání kulturních a politických elit střední Evropy
Thesis title in English: Mariánské Lázně and its guests. Meeting point of cultural and political elite of central Europe.
Key words: Regionální dějiny - Mariánské Lázně – 19. a první polovina 20. století – elity – návštěvnost – slavní hosté – lázně a lázeňství – dějiny každodennosti – cestování a turistický ruch.
English key words: Regional history – Marienbad – the 19th and the first half of 20th century – elite – famous guests – spas and balneology – the history of everyday life – travelling and tourism.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.07.2012
Date of assignment: 27.07.2012
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 07.09.2012 00:00
Date of electronic submission:30.07.2012
Date of proceeded defence: 07.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá fenoménem návštěvnictví v Mariánských Lázních s časovým těžištěm v 19. a v první polovině 20. století, kdy se cestování za zdravím a rozvoj turistického ruchu v lázních stává nedílnou součástí společenského, ale i hospodářského a politického života. Práce zpracovává každodennost lázeňského života v daném období z perspektivy lázeňských hostů, přičemž zdůrazňuje sociální a hospodářský aspekt dané problematiky, jakož i vývoj turistiky a cestování v této oblasti. Práce je regionálně zaměřena, má ovšem obecnější přesah k otázce lázeňství v evropském měřítku vůbec. Práce ukazuje Mariánské Lázně jako kosmopolitní místo setkávání kulturních, politických, hospodářských i teritoriálních elit. Vychází ze studia dostupného archivního a tištěného regionálního materiálu.
1) Lázeňství jako fenomén
2) Mariánské Lázně a jejich vývoj
3) Hosté v Mariánských Lázních
References
BEDNÁŘ, Kamil, Chopin v Mariánských Lázních. Mariánské Lázně 1962.
BURACHOVIČ, Stanislav, WIESER, Stanislav, Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2001.
DANZER, Adalbert Eduard, Geschichte von Marienbad. Prag 1842.
FERNAU, Joachim, War es schön in Marienbad: Goethes letzte Liebe. München 1982.
JANDOUREK, Jan, Sociologický slovník. Praha 2007.
JONÁK, Jan, Mariánské Lázně: 200 let lázeňství. Mariánské Lázně 2008.
KOL. AUT., KDO BYL KDO- proslulí návštěvníci. Praha 2001.
KŘÍŽEK, Vladimír, 106x Mariánské Lázně. Plzeň 1990.
KŘÍŽEK, Vladimír, Obrazy z dějin lázeňství. Praha 2002.
KŘÍŽEK, Vladimír, CHARVÁT, J., Bibliographie de periodiques du thermalisme. Praha 1968.
MÜNZ, Zikmund, Eduard VII. in Marienbad. Wien 1934.
NIEL, Alfred, Die Grossen k. u. k. Kurbäder und Gesundbrunnen. Graz, Wien, Köln 1984.
ŠTAIF, Jiří, Obezřetná elita: česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. Praha 2005.
ŠVANDRLÍK, Richard, Významní návštěvníci v Mariánských Lázních. Mariánské Lázně 195-
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html