Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
"Nixonův šok" a konec brettonwoodského systému
Thesis title in Czech: "Nixonův šok" a konec brettonwoodského systému
Thesis title in English: Nixon Shock" and the end of the Bretton Woods System
Key words: Brettonwoodský systém, Richard Nixon, Nová ekonomická politika, ekonomika USA, jamajský systém, volně plovoucí měnové kurzy.
English key words: Bretton Woods System, Richard Nixon, New Economic Policy, U.S. Economy, Jamaica System, Floating Exchange Rates.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of North American Studies (23-KAS)
Supervisor: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.07.2012
Date of assignment: 20.07.2012
Date and time of defence: 10.09.2013 00:00
Venue of defence: FSV UK Jinonice
Date of electronic submission:29.07.2013
Date of proceeded defence: 10.09.2013
Reviewers: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Předpokládaným cílem práce bude určit příčiny, které vedly k tzv. Nixonovu šoku v roce 1971 a k ukončení brettonwoodského měnového systému. Dalším cílem bude analyzovat jak krátkodobé, tak dlouhodobé důsledky Nixonova šoku na americkou ekonomiku i na celý mezinárodní měnový systém. Práce se také bude věnovat volně plovoucím kurzům, které byly po Nixonovu šoku využívány, jejich charakteristikou a jejich výhodami a nevýhodami. Cílem bude zjistit, zda měly volně plovoucí kurzy pozitivní či negativní vliv na americkou ekonomiku 70.let,zejména v otázce překonání ropných šoků v letech 1973 a 1979.
Preliminary scope of work in English
The intended goal of this thesis will be to identify the causes that led to the Nixon shock in 1971 and to the end of the Bretton Woods monetary system. Another objective will be to analyze both short-term and long-term consequences of the Nixon shock on the U.S. economy and on the international monetary system. The thesis will also deal with floating exchange rates, which have been used since the Nixon shock, their characteristics and their advantages and disadvantages. The aim will be to determine whether the floating exchange rate had positive or negative impact on the U.S. economy in the 1970´s, especially on the issue of overcomimg the oil shocks of 1973 and 1979.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html