Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
K parodistické intenci Příšerného večerníku 1929-1931
Thesis title in Czech: K parodistické intenci Příšerného večerníku 1929-1931
Thesis title in English: On the parodique intention of the magazine "Příšerný večerník" 1929-1931
Key words: Příšerný večerník, bulvár, satira, parodie, senzace, karikatura, Jiří Stříbrný, Tempo, Melantrich
English key words: Příšerný večerník, Tabloid press, satire, parody, sensation, caricature, Jiří Stříbrný, Tempo, Melantrich
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.07.2012
Date of assignment: 02.07.2012
Date and time of defence: 16.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:14.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Reviewers: PhDr. Mgr. Robert Krejcar, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Nástup tištěného bulváru z produkce koncernu Tempo v druhé polovině 20. let 20. století posílil nejen zájem čtenářů o tento typ mediálního obsahu a formy, ale současně vzbudil i odpor v profesních a širších intelektuálních kruzích. Jedna z demonstrací tohoto negativního vztahu k bulvárnímu tisku byla jeho parodie v podobě týdeníku Příšerný večerník. Jeho novinový formát, grafika i obsah připomínaly autentický bulvární přístup, ale intence byla ve skutečnosti parodistická, postavená na umocnění bulvárních znaků směrem k absurditě. Tento parodistický postup chceme prokázat na sondě prostřednictvím analýzy jednoho z průběžných předmětů parodování, tzn. osoby samotného Jiřího Stříbrného.
Preliminary scope of work in English
Birth of printed tabloid from production of Tempo combine in the second half of 20s of 20th century reinforced not only readers’ interest in this type of media content and form, but it also aroused aversion in professional and broader intellectual circles. One of demonstrations of this negative relation to tabloids was his parody in a form of weekly “Příšerný večerník” (Ghastly Evening Paper). Its newspaper format, graphics and content brought to mind the authentic tabloid approach, but intention was in actual fact burlesque, based on intensification of tabloid features towards absurdity. We would like to prove this burlesque technique in a probe by means of analyzing one continuous subject of parody, ie. of Jiří Stříbrný himself.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html