Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Specifika marketingové komunikace organizace Greenpeace ČR
Thesis title in Czech: Specifika marketingové komunikace organizace Greenpeace ČR
Thesis title in English: Specifics of marketing communication of Greenpeace ČR organization
Key words: Greenpeace ČR, environmentalismus, sociální marketing, neziskový sektor, guerilla marketing, fundraising
English key words: Greenpeace Czech Republic, Environmentalism, Social Marketing, Non-Profit Sector, Guerilla Marketing, Fundraising
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Supervisor: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.06.2012
Date of assignment: 28.06.2012
Date and time of defence: 18.06.2013 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1
Date of electronic submission:24.05.2013
Date of proceeded defence: 18.06.2013
Reviewers: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce Specifika marketingové komunikace Greenpeace ČR představuje českou pobočku globální nevládní neziskové environmentální organizace Greenpeace. Práce nazírá organizaci z marketingového hlediska. Jejím cílem je identifikovat na základě situační analýzy reprezentativních kampaní specifické marketingové aktivity Greenpeace ČR v letech 2010-2012. Greenpeace nepřijímá finanční prostředky od korporací a státních institucí a je tak závislé na příspěvcích dobrovolných přispěvatelů. Česká pobočka je finančně autonomní díky důrazu na fundraising a komunikaci.
Ze shrnutí analyzovaných kampaní vyplývá, že Greenpeace ČR používá finančně nenáročné marketingové a PR nástroje. Protože nakládá s omezeným rozpočtem je nuceno vybírat takové kampaně, které nejvíce osloví dané cílové skupiny. Používá především guerilla marketing a subvertising, PR a lobbing, výzkumy ve spolupráci s odborníky, online prostředky a publikování informačních materiálů.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis Specifics of marketing communication of Greenpeace ČR organization presents the Czech affiliate of global non-governmental environmental organization Greenpeace. This thesis looks at the organization from the marketing point of view perspective. Its objective is to identify specific marketing activities of Greenpeace ČR between years 2010 - 2012 on the basis of situational analysis of representative campaigns. Greenpeace does not accept funds from corporations and state institutions and therefore it is dependent on contributions from volunteers. The Czech affiliate is financially autonomous thanks to its accent on fundraising and communication.
Greenpeace ČR uses inexpensive marketing and PR tools, as it follows from summary of analyzed campaigns. Due to its limited budget, Greenpeace is forced to use such campaigns which are most addressed to target groups. The main strategies are guerilla marketing and subvertising, PR and lobbing, research in cooperation with experts, online tools and publishing of promotional materials.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html