Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Etické aspekty dne odpočinku
Thesis title in Czech: Etické aspekty dne odpočinku
Thesis title in English: Ethical aspects of the day of rest
Key words: odpočinek, práce, etika, biblická etika
English key words: recreation, labour, ethics, biblical ethics
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Supervisor: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.01.2011
Date of assignment: 27.06.2012
Confirmed by Study dept. on: 27.06.2012
Date and time of defence: 06.09.2012 09:30
Date of electronic submission:27.06.2012
Date of submission of printed version:28.06.2012
Date of proceeded defence: 06.09.2012
Reviewers: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
 
 
 
Advisors: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
Guidelines
- biblická hermeneutika - jakým způsobem je možné vyvozovat z biblických textů normativní závěry pro život člověka
- problematika spojená s odpočinkem
References
K.-H.Peschke, Křesťanská etika, Vyšehrad, Praha 2004
J. Heller, Hlubinné vrty, Kalich, Praha 2008
Papežská biblická komise, Bible a morálka, KNA, Kostelní Vydří 2010
P. Pokorný, Hermeneutika jako teorie porozumění, Vyšehrad, Praha 2006
M. Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, Vyšehrad, Praha 2001
Papežská rada pro spravedlnost a mír, Kompendium sociální nauky církve, KNA, Kostelní Vydří 2008
Jan Pavel II., Laborem exercens
Jan Pavel II., Centesimus annus
Jan Pavel II., Dies Domini

Preliminary scope of work
- zásady hermeneutické práce s biblickým textem
- povahu zjevení
- odpočinek jako projev bdělosti nad vlastní prací
- ztišení potřebné k budování vztahu s Bohem
- péče o síly člověka
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html