Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Komparativní analýza obrazového pokrytí Olympijských her v Londýně 2012 v tištěném deníku a internetových novinách
Thesis title in Czech: Komparativní analýza obrazového pokrytí Olympijských her v Londýně 2012 v tištěném deníku a internetových novinách
Thesis title in English: Comparative analysis of pictorial coverage of the olympic games in London 2012 in choses czech printed media and internet media
Key words: Fotožurnalismus, sportovní fotografie, fotoeditor, Londýn, olympijské hry, tisk, internet, média, MF DNES, Aktuálně.cz
English key words: Photojournalism, sport photography, photo editor, London, olympic games, print, internet, media, MF DNES, Aktualne.cz
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.06.2012
Date of assignment: 26.06.2012
Date and time of defence: 27.06.2013 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:25.05.2013
Date of proceeded defence: 27.06.2013
Reviewers: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce „Komparativní analýza obrazového pokrytí Olympijských her v Londýně 2012 v tištěném deníku a internetových novinách“ se zabývá fotografiemi publikovanými v MF DNES a na zpravodajském serveru Aktuálně.cz během letní olympiády v roce 2012. Hlavním cílem je nejen analýza a porovnání snímků z hlediska obsahu, kvantity a kvality, ale zároveň přiblížení práce obrazových editorů v médiích. V první části budou shrnuty teoretické poznatky důležité k pochopení dané tematiky – tedy zpravodajské hodnoty, gatekeeping, fotografie, fotožurnalismus a pak zejména sportovní fotografie, fotožurnalistika a etika, rozdíl mezi tištěnými a internetovými médii. Druhou částí je samotná analýza. K zjištění všech potřebných informací byla použita kvantitativní obrazová analýza, která zjistí množství a obsah daných snímků, kvalitativní obrazová analýza upřesňující kvalitu i obsah fotografií a rozhovory s pracovníky jednotlivých redakcí. Ty napomůžou zodpovědět otázky, jak probíhá výběr snímků v redakcích, kdo je obrazovým gatekeeperem, jak se s fotografiemi pracuje. Zároveň diplomová práce díky rozhovorům potvrdí či vyvrátí hypotézu „Internetová média upřednostňují rychlost před kvalitou a naopak tištěná média preferují kvalitu“.
Preliminary scope of work in English
The thesis „Comparative Analysis of Pictorial coverage of the Olympic games in London 2012 in chosen printed media and internet media“ deals with photographs published in MF DNES and on the Aktuálně.cz news server. The main focus is comparison of the photographs in the means of content, quantity and quality and to elucidate function of photo editors in media. In the first part the theoretical background necessary to understand this issue is presented - news values, gatekeeping, photography, photojournalism and mainly sport photography, photojournalism and ethics, difference between print and online media. The second part is the analysis. All the necessary information was gained using three approaches - quantitative content analysis, qualitative pictorial analysis and interviews with professionals. The quantitative analysis determines quantity and content of given photographs. The qualitative analysis refines the information regarding visual quality and content of the images. Interviews with employees of the selected media companies provide answers about choosing and editing the published photographs and explain the role of a gatekeeper. The thesis also verifies hypothesis that „online media prefer speed of publication over quality of photographs while printed newspapers prefer quality".
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html