Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Vybrané problémy českých médií a novinářské profese na příkladu pronikání smyšlených událostí a recesistických obsahů do zpravodajství
Thesis title in Czech: Vybrané problémy českých médií a novinářské profese na příkladu pronikání smyšlených událostí a recesistických obsahů do zpravodajství
Thesis title in English: Selected problems of the czech media and journalistic profession on the exemple of the intrusion of fictitious events and news satire into official news
Key words: mystifikace, recese, Facebook, fáma, trolling, zdroj, ověřování
English key words: mystification, humour, Facebook, fame, trolling, source, authentication
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Mgr. Markéta Škodová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.06.2012
Date of assignment: 26.06.2012
Date and time of defence: 29.01.2014 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:05.01.2014
Date of proceeded defence: 29.01.2014
Reviewers: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Stěžejním cílem práce je na vybraných případech popsat dle mého názoru problematické zacházení tuzemských médií se zdroji zveřejňovaných informací. Základní hypotézy, které v souvislosti s předmětem projektu formuluji, jsou ty, že (1) pro česká média a novináře není vůbec samozřejmé dodržovat základní normativní a etické požadavky na celé odvětví i profesi a že (2) média nezajišťují recipientům objektivní zpravodajský servis a publikují informace bez ověření. To chci dokázat na základě detailní analýzy tzv. recesistických serverů a skupin na sociálních sítích, jejichž smyšlené zprávy pronikají do zpravodajství českých médií. Součástí práce bude nejen obsahová analýza recesistických zdrojů a českých zpravodajských médií, ale i polostrukturované rozhovory se zástupci obou zmíněných stran, jejichž výpovědi poslouží k závěrečné analýze problematiky.
Preliminary scope of work in English
The main aim of the diploma thesis is to describe, from my point of view, domestic media´s problematic handling with sources of published information, namely on the selected examples of the intrusion of the mystification into media. The main hypotheses of this thesis are (1) it is not natural for czech media and journalists to obey the basic normative and etical requirements on their proffesion and (2) media do not provide the audience with objective news service and publish information without authentication. I would like to demontrate this on the detailed analysis of so called prank websites and groups on social networks, whose false content penetrates into czech media. The thesis includes not only content analysis of mystification contents and media, but also interviews with representatives of both mentioned sides.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html