Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Kvaziperiodické emise pozorované družicemi DEMETER a Cluster
Thesis title in Czech: Kvaziperiodické emise pozorované družicemi DEMETER a Cluster
Thesis title in English: Quasiperiodic emissions observed by the DEMETER and the Cluster spacecraft
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Seznámení se s družicemi DEMETER a Cluster, zvládnutí základní práce s daty.
2. Nalezení časových intervalů odpovídajících kvaziperiodickým emisím.
3. Statistické zpracování nalezených událostí a určení jejich vlastností.
4. Analýza nízkofrekvenčních magnetických fluktuací detekovaných ve stejnou dobu.
References
[1] Gurnett, D. A., and Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
[2] F.F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, vol.1: Plasma Physics, Springer, 1984.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Kvaziperiodické emise jsou elektromagnetické emise tvořené řadou po sobě jdoucích téměř pravidelně se opakujících elementů. Jejich vlastnosti a způsob generování stále zůstávají otevřeným problémem. Náplní práce je systematická analýza událostí tohoto typu s využitím družic DEMETER a Cluster. Výsledky budou využity k určení zdrojové oblasti těchto emisí a k objasnění mechanismu jejich vzniku. Téma může být dále rozvinuto v rámci magisterského studia. Podrobnější informace osobně.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=172
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=172
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html