Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv vztahu veřejnosti k Evropské unii na formování a ideologii euroskeptických stran
Thesis title in Czech: Vliv vztahu veřejnosti k Evropské unii na formování a ideologii euroskeptických stran
Thesis title in English: Influence of the attitude of the public towards the European Union on eurosceptic parties' formation and ideology
Key words: euroskepticismus, Evropská unie, veřejné mínění, populismus, evropská integrace, Eurobarometr
English key words: euroscepticism, European Union, public opinion, populism, European integration, Eurobarometer
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of International Relations (23-KMV)
Supervisor: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.06.2012
Date of assignment: 17.05.2013
Date and time of defence: 20.06.2014 00:00
Venue of defence: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Date of electronic submission:17.05.2013
Date of proceeded defence: 20.06.2014
Opponents: Bc. Radko Hokovský, M.A., Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Cílem práce bude analyzovat vliv veřejného mínění a obecně vztahu veřejnosti k EU na konkrétní ideologii euroskeptických stran a na základě toho zodpovědět výzkumnou otázku, kterou lze formulovat následovně: Podléhá ideologie euroskeptických stran aktuálnímu rozpoložení veřejnosti, nebo se jedná o konstantu formující se nezávisle na možnosti oslovit „radikální“ skupinu voličů? Práce se v rámci primárního výzkumu zaměří i na to, zda euroskeptické strany zakládají svůj prvotní příklon k měkkému či tvrdému euroskepticismu na základě okolností vzniku a zda se pružně mění jejich ideologické směřování spolu se změnou společenských nálad vůči EU.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to analyze influence of a public opinion and a attitude of the public in general towards the European Union on the ideology of eurosceptic parties. Basic research question can be set as follows: Is the ideology of eurosceptic parties in direct relation with a current mood of the public, or is it a constant which is determined independently on the possibility of reaching "radical" group of voters? The thesis will also focus on whether the eurosceptic parties basing their initial shift towards a soft or hard euroscepticism on the circumstances of their forming and whether they flexibly changing their ideological orientation as the pubic opinion on EU is changed.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html