Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Právo na informace a účast veřejnosti ve věcech životního prostředí
Thesis title in Czech: Právo na informace a účast veřejnosti ve věcech životního
prostředí
Thesis title in English: The Right to Information and the Public Participation in the
Environmental Matters
Key words: veřejnost, dotčená veřejnost, účast veřejnosti, právo na informace o životním prostředí, ústavně zaručená práva, účast ve správním řízení, občanská sdružení, Aarhuská úmluva
English key words: the public, the public concerned, the public participation, the right to environmental information, constitutionally guaranteed rights, the participation in the administrative procedures, non-governmental organizations, the Aarhus Convention
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.06.2012
Date of assignment: 21.06.2012
Confirmed by Study dept. on: 21.06.2012
Date and time of defence: 02.07.2012 00:00
Date of electronic submission:21.06.2012
Date of submission of printed version:26.06.2012
Date of proceeded defence: 02.07.2012
Preliminary scope of work
Cílem rigorózní práce je zpracovat přehled způsobů, kterými český právní řád ve vazbě na mezinárodní a unijní právo umožňuje veřejnosti podílet se na výkonu veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí, přičemž důležitým poznatkem je též zhodnocení účinnosti jednotlivých prostředků a rizika spojená s jejich aplikací.
Preliminary scope of work in English
The target of this thesis is to make an overview of the ways that Czech legal system (based on the international and European law) gives to the public in order to participate on the public administrative in the environmental matters. The important finding of the thesis is evaluation of efficiency of partial tools and also of risks connected with their application.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html