Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Impact of Securitization on House Price Dynamics in Spain
Thesis title in Czech: Vliv sekuritizace na dynamiku cen bydlení ve Španělsku
Thesis title in English: Impact of Securitization on House Price Dynamics in Spain
Key words: Dynamika bydlení, úvěrový cyklus, rigidity na trhu s bydlením, kryté dluhopisy, sekuritizace, stavově podmíněné modely, vektorové autoregresní modely s plynulým přizpůsobením, asymetrické přizpůsobení
English key words: House price dynamics, credit cycle, rigidities on housing market, covered bonds, securitization, smooth transition vector autoregressive models, asymmetric behaviour
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.06.2012
Date of assignment: 20.06.2012
Date and time of defence: 25.06.2014 00:00
Venue of defence: ies
Date of electronic submission:16.05.2014
Date of proceeded defence: 25.06.2014
Reviewers: Mgr. Petra Buzková
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
1. Úvod: nemovitostí a finanční krize ve Španělku
2. Teoretický úvod:
2.1 Vybraná institucionální specifika finančního systému ve Španělsku
2.2 Rizika a likviditní pozice tohoto systému
2.3 Sekuritizace a vybrané nástroje finančního trhu využívané ve Španělsku
3. Popis časových řad, jejich charakteristické vlastnosti a způsob zpracování
4. Přehled metodologie
5. Testování modelu
5.1 Představení modelu
5.2 Empirické testování
6. Výsledky
7. Závěry
Preliminary scope of work in English
1. Introduction: Real estate and financial crisis in Spain
2. Theoretical framework:
2.1 Selected institutional features of financial system in Spain
2.2 Risk and liquidity in this financial system
2.3 Titulization and selected financial market instruments used in Spain
3. Description of the time series, their characteristics and way of working with them
4. Presentation of the methodology
5. Testing on the model
5.1 Presentation of the model
5.2 Empirical testing
6. Results
7. Conclusions
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html