Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Optimalizace elektrochemického stanovení aminoderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí chemometrických metod
Thesis title in Czech: Optimalizace elektrochemického stanovení aminoderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí chemometrických metod
Thesis title in English: Optimization of electrochemical determination of aminoderovatives of polycyclic aromatic hydrocarbons using chemometric methods
Key words: Aminoderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Extrakce na tuhé fázi Amperometrická detekce Uhlíková pastová elektroda Plánování experimentu Boxův-Behnkenův design
English key words: Aminoderivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons High performance liquid chromatography Solid phase extraction Amperometric detection Carbon paste electrode Design of experiment Box-Behnken design
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.06.2012
Date of assignment: 19.03.2013
Date of electronic submission:28.05.2013
Date of submission of printed version:28.05.2013
Date of proceeded defence: 10.06.2013
Reviewers: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html