Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza vývoje sportovních značek (Adidas a Puma)
Thesis title in Czech: Analýza vývoje sportovních značek (Adidas a Puma)
Thesis title in English: Analysis of development of sports brands Adidas and Puma
Key words: značka, historie, vznik, vývoj, Adidas, Puma
English key words: brand, history, origin, evolution, Adidas, Puma
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Kinantropologie (51-400100)
Supervisor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.06.2012
Date of assignment: 12.06.2012
Date and time of defence: 14.05.2014 11:00
Venue of defence: FTVS UK
Date of electronic submission:24.04.2014
Date of submission of printed version:23.04.2014
Date of proceeded defence: 14.05.2014
Reviewers: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Analyza stávající historické i ekonomické literatury vztahující se k tématu, obsahová analyza internetových zdrojů a dokumentů obou firem, komparace vybraných komponentů marketingové strategie a obchodních výsledků uvedených firem.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html