Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Záujmy Spojených štátov amerických a Kanady v Arktíde
Thesis title in thesis language (Slovak): Záujmy Spojených štátov amerických a Kanady v Arktíde
Thesis title in Czech: Zájmy Spojených států amerických a Kanady v Arktidě
Thesis title in English: Interests of the United States and Canada in the Artic
Key words: Arktída, Kanada, Severozápadná cesta, vnútorné vody, priame základné línie, námorné právo, UNCLOS, Spojené štáty americké
English key words: Arctic, Canada, Northwest passage, internal waters, straight baselines, Law of the Sea, UNCLOS, United States
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of North American Studies (23-KAS)
Supervisor: PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.06.2012
Date of assignment: 11.05.2013
Date and time of defence: 17.06.2013 00:00
Venue of defence: FSV UK Jinonice
Date of electronic submission:17.05.2013
Date of proceeded defence: 17.06.2013
Reviewers: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cieľom práce je analýza záujmov Kanady v oblasti Arktídy v priamej súvislosti s jej nárokmi na štatút Severozápadnej cesty ako vnútroštátnych vôd. V bakalárskej práci bude preskúmané aktuálne postavenie Severozápadnej cesty v medzinárodnom a kanadskom prostredí a práve, nároky na postavenie vnútroštátnych vôd zo strany Kanady a postoje nesúhlasných štátov. Výsledkom bude odpoveď na otázku legálnosti nárokov Kanady na postavenie Severozápadnej cesty ako vnútroštátnych vôd a predstavenie možných riešení.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to analyze the interests of Canada in the Arctic in direct relation to its claim to the Northwest Passage as internal waters. This work reviews the current status of the Northwest Passage, the Canadian efforts to claim the Passage as internal waters, and also the attitudes of states, which do not agree with the claim. The result is the answer to the question of legality of Canada's claims to the status of the Northwest Passage as internal waters and presentation of solutions resulting from the current situation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html