Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Orffův Schulwerk v české hudební výchově. Možnosti využití principů Orffova Schulwerku jako prostředku rozvoje hudebnosti školních dětí
Thesis title in Czech: Orffův Schulwerk v české hudební výchově. Možnosti využití principů Orffova Schulwerku jako prostředku rozvoje hudebnosti školních dětí
Thesis title in English: Orff Schulwerk in Czech Music - use Orff Schulwerk options as a means of developing musicality school children
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Supervisor: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.06.2012
Date of assignment: 07.06.2012
Confirmed by Study dept. on: 07.06.2012
Date and time of defence: 30.05.2008 00:00
Date of electronic submission:30.05.2008
Date of proceeded defence: 30.05.2008
Opponents: prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
  Luděk Zenkl, DrSc.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html