Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Pracoviště open space a jeho vliv na spokojenost zaměstnanců
Thesis title in Czech: Pracoviště open space a jeho vliv na spokojenost zaměstnanců
Thesis title in English: Open space and it´s influence on performance and contentment of employees
Key words: open space pracoviště,zaměstnanec, vedoucí,podmínky práce, vztahy s kolegy, spokojenost s prací
English key words: open space office,workplace,employee,boss,conditions of work,relationship with coleaguees,Contentment with workplace
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.06.2012
Date of assignment: 06.06.2012
Date and time of defence: 15.06.2015 00:00
Venue of defence: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Date of electronic submission:16.05.2014
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Reviewers: Mgr. Tomáš Čížek
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
PŘEDPOKLÁDANÉ METODY ZPRACOVÁNÍ
Svou práci bych chtěla začít sedmitýdenním zúčastněným pozorováním – budu po tuto dobu zaměstnaná na pracovišti typu open space, proto budu přímo v centru sledovaného jevu. Mým záměrem je všímat si, jak lidé pracující v tomto prostředí reagují a vyrovnávají se s rušivými elementy, jakými jsou například hluk a absence soukromí. Zároveň se ale zaměřím i na možné přínosy tohoto typu kanceláří – všechna pozitiva i negativa, která vysleduji, poté bez výjimky zahrnu do své analýzy.
Dále hodlám provést rozhovory s lidmi pracujícími v open space kancelářích – pomocí neformálních rozhovorů je mým cílem zjistit, jaký mají na své pracoviště názor, co na něm považují za pozitivní a co naopak za negativní a ztěžující jejich práci, jaký je díky tomuto prostředí jejich vztah s kolegy, jestli vnímají nějaký vliv tohoto pracoviště na svůj pracovní výkon, atp.
Součástí mého výzkumu bude také dotazníkové šetření mezi zaměstnanci pracujícími v open space pracovištích. Plánovaný počet těchto pozorování je zhruba 150 – 200.
Mým záměrem je také provést rozhovory s vedoucími těchto pracovišť a s lidmi pohybujícími se ve vyšším managementu, kteří open space pracoviště vedou. Bude mne zajímat jejich postoj k tomuto typu kanceláří a jak jsou s ním jako zaměstnavatelé spokojeni.
Postoje zaměstnavatelů poté hodlám srovnat s výsledky rozhovorů a analýzy dotazníkového šetření mezi zaměstnanci a také se základní představou o přínosech open space pracovišť (kterou představím ve své teoretické části).
References
ORIENTAČNÍ ZDROJE K TÉMATU
http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/sos-syndrom-open-space_26489.html - časopis Instinkt


Preliminary scope of work
NÁMĚT PRÁCE
Námětem mé bakalářské práce jsou pracoviště open space. Mým cílem je zjistit, jaké jsou výhody a nevýhody těchto pracovišť a jestli se představa o jejich účelu shoduje s reálnou situací. Hodlám toto téma zpracovat především formou výzkumu, a to jak výzkumu osob pracujících v tomto typu kanceláří, tak i výzkumu jejich zaměstnavatelů. Zajímá mne, jestli jsou lidé na takovémto pracovišti spokojeni a zda má toto prostředí vliv na jejich pracovní výkon, spokojenost s prací a ovlivňuje nějak jejich vztahy s kolegy.

PŘEDBĚŽNÁ STRUKTURA PRÁCE
1) Úvod
2) Teoretická část
a) Vysvětlení pojmu open space
b) Vznik a historie pracovišť typu open space
c) Hlavní záměr open space pracovišť
3) Praktická část
a) Zúčastněné pozorování a rozhovory se zaměstnanci v open space kancelářích
b) Dotazníkové šetření
c) Rozhovory se zaměstnavateli
d) Analýza výsledků
4) Závěr
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html