Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Domovy řeckých dětí v severních Čechách
Thesis title in Czech: Domovy řeckých dětí v severních Čechách
Thesis title in English: The Greek Children’s Homes in North Bohemia
Key words: Československo po roce 1948; řecká občanská válka; řečtí váleční uprchlíci; řecká politická emigrace; československo-řecké vztahy; dětské domovy; dějiny dětství
English key words: Czechoslovakia after 1948; Greek Civil War; Greek War Refugees; Greek Political Emigration; Czechoslovak-Greek Relations; Children´s homes; History of childhood
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of General History (21-USD)
Supervisor: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.06.2012
Date of assignment: 02.06.2012
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 03.12.2012
Date and time of defence: 16.06.2014 09:00
Date of electronic submission:11.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tématu řecké emigrace a dětských uprchlíků z Řecka v ČSR se věnuje již poměrně obsáhlá literatura. Ovšem většina odborných titulů mapuje tuto problematiku spíše z celkové perspektivy. Studentka se proto ve své práci zaměří na detailní výzkum životních podmínek řeckých dětí v několika domovech v severozápadní části Československa. Pramennou základnou bude kromě archivních dokumentů memoárová literatura a studentka rovněž provede orálně historický výzkum. Tématické okruhy práce budou následující: sociální a rodinné poměrů dětí v Řecku, prožitek občanské války, cesta z místa bydliště do azylu v ČSR, podmínky života v dětských domovech, aklimatizace a kontakt s českým prostředím, programy vyššího vzdělávání a začleňování do československé společnosti.
References
BAERENTZEN, Lars, IATRIDES, John, SMITH, Ole (eds.), Studies in the History of the Greek Civil War 1945–1949, Copenhagen 1987.
BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam (eds.), Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky, Praha 2005.
BONTILA, Maria, The Educational and Social Policy of Political Refugees in the Former Czechoslovakia, in: Acta Universitatis Carolinae, Supplementum 1 – Studia Territorialia, r. IX, 2009, s. 107–116.
BOTU, Antula, KONEČNÝ, Milan, Řečtí uprchlíci: Kronika řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1948–1989, Praha 2005.
CIRONIS, Petros, Akce řecké děti 1948, Rokycany 2001.
CIRONIS, Petros, Domovy řeckých dětí v Dolní Chřibské, Lesném, Tolštejně a Krásném Poli, Mandava 2004.
CLOSE, David (ed.), The Greek Civil War 1943–1950, London 1993.
DOROVSKÝ, Ivan, Ještě to není minulost. Čtyřictec let od evakuace dětí z Řecka, in: Sborník prací filosofické fakulty Brněnské univerzity, Řada C, r. 35, 1985, s. 17–33.z
DOROVSKÝ, Ivan, Makedonci žijí mezi námi, I., Brno 1998.
DOSTÁLOVÁ, Růžena, Výuka řeckého jazyka na českých vysokých školách, Acta Universitatis Carolinae, Supplementum 1 – Studia Territorialia, r. IX, 2009, s. 171–183.
HRADEČNÝ, Pavel, DOSTÁLOVÁ, Růžena, HROCHOVÁ, Věra, OLIVA, Pavel, VAVŔÍNEK, Vladimír, Dějiny Řecka, Praha 1998.
HRADEČNÝ, Pavel, Řecká komunita v Československu. Její vznik a počáteční vývoj (1948–1954), Praha 2000.
HRADEČNÝ, Pavel, Zdrženlivý internacionalismus. Občanská válka v Řecku a československá materiální pomoc Demokratické armádě Řecka, Soudobé dějiny, r. X, 2003, č. 1–2, s. 58–92.
CHÁBOVÁ, Kyriaki, Vzdělávání řeckých dětí v Československu v letech 1948–1968, in: Acta Universitatis Carolinae, Supplementum 1 – Studia Territorialia, r. IX, 2009, s. 199–210.
PAPADOPULOS, Lysimachos, „Děti bouře“. Vzpomínky a výpovědi o dětských emigrantech z roku 1948 po padesáti letech, Praha 1998.
RISTOVIĆ, Milan, Dug povratak kući. Deca izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 1948–1960, Beograd 1998.
RISTOVIĆ, Milan, Eksperiment Buljkes: “grčka republika” u Jugoslaviji 1945–1949, Thessaloniki 2006.
VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel, PELIKÁNOVÁ, Hana, Naslouchat hlasům paměti, Praha 2007.
VERVENIOTI, Tasoula, The Children of the Greek Civil War. Saved or Kidnapped?, Acta Universitatis Carolinae, Supplementum 1 – Studia Territorialia, r. IX, 2009, s. 117–136.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html