Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vaření a společnost
Thesis title in Czech: Vaření a společnost
Thesis title in English: Cooking and Society
Key words: vaření,gender, náboženství, globalizace, domácí práce, hobby, televize
English key words: cooking, gender, religion, globalization, housework, hobby, television
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.05.2012
Date of assignment: 23.05.2012
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 20.06.2012 00:00
Date of electronic submission:23.05.2012
Date of proceeded defence: 20.06.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V práci teoreticko-empirického charakteru bude hlavním objektem pozornosti jedna z běžných činností všedního dne, každodennosti, a to stravování, přesněji řečeno vaření. Po teoretické stránce autorka vyjde z problematiky společenské funkce stravování, potažmo vaření, a jejich proměn. Stravování/vaření zde bude představovat jednak každodenní činnost (zejména v souvislosti s genderovými rolemi), jednak součást svátečnosti, prezentace apod. Stravování/vaření má ovšem také své zakotvení kulturní – národní či jiné skupinové tradice v podobě specifické kuchyně (česká kuchyně, židovská kuchyně apod.), kde často hrají důležitou roli určité ideové, obecně kulturní principy.
V aplikační části bude autorka vycházet z dostupných výzkumů (veřejného mínění, marketingu apod.).
References
Goody, J. Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology. 1982. 253 s. ISBN 0521286964
Mennell, S. All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the Present. 2. vyd. University of Illinois Press. 1996. 397 s. ISBN 025206490
Dvořáková-Janů, V. Lidé a jídlo. 1. vyd. Praha. ISV nakladatelství: 1999. 182 s. ISBN 80-85866-41-2.
Fraňková, S. Dvořáková-Janů, V. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Nakladatelství Karolinum. Praha. 2003. s. 239. ISBN 80-246-0548-1

Bove,C.Sobal,J. 2006. ,,Foodwork in newly married couples.“ Food, Culture and Society. vol 9. no. 1. s 69-89
Mintz, S. Sweetnes and power: the place of sugar in modern history. Penguin Books. 1986. 274 s. ISBN 0140092331.
Halkier, B. Suitable cooking?. Food, Culture and society, September 2000, vol. 12. no 3. s. 358-377.
Cusack, J. African Cuisines: Recipes for Nation-Building? Journal of African Cultural Studies, Dec 2000. vol. 13. no. 2. s. 207-225
Adler. T. Making pancakes on Sunday: The Male Cook in Family Tradition. Western Folklore. 1981, vol. 40. no. 1. s. 45-54.
Bourdieu, P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press: 1984. s. 177-188. ISBN 0674212770.
Keith, P. They hate to cook: Patterns of distress in an ordinary role. Sociological focus, 1994, vol. 27. no. 4. s. 289-201.
Lévi-Strauss, C. Mythologica. 1: Syrové a vařené. 1. vyd. Praha. Argo 2006. 423 s. ISBN 80-7203-644-0
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html