Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Využití senzorické integrace v ergoterapii u dětí s poruchou autistického spektra
Thesis title in Czech: Využití senzorické integrace v ergoterapii u dětí s poruchou autistického spektra
Thesis title in English: The Usage of Sensory Integration within Occupational Therapy in children with autism spectrum disorder
Key words: senzorická integrace, ergoterapie, porucha autistického spektra, porucha senzorické integrace
English key words: sensory integration, occupational therapy, sensory processing disorder, autism spectrum disorder
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00640)
Supervisor: PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.05.2012
Date of assignment: 09.04.2013
Date and time of defence: 29.01.2015 00:00
Venue of defence: Praha
Date of electronic submission:19.11.2014
Date of proceeded defence: 29.01.2015
Course: Oral Defence of the Final Thesis (B01225)
Reviewers: Mgr. Anna Kuželková
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je přiblížit terapeutický přístup senzorické integrace podle Jean Ayres a zjistit, jaké jsou možnosti jeho využití v ergoterapii u dětí s poruchou autistického spektra.
Teoretická část práce nabízí základní poznatky o senzorické integraci a ergoterapii ve vztahu k poruše autistického spektra. Praktická část představuje podmínky využití senzorické integrace a terapeutické aktivity zaměřené na konkrétní poruchy senzorické integrace.
Přístup senzorické integrace rozvinula ergoterapeutka. Vymezuje tři základní skupiny poruch senzorické integrace, nabízí hodnotící prvky a cílenou terapii. Na základě zjištěných údajů, je možné široké využití senzorické integrace v ergoterapii u dětí s poruchou autistického spektra, pokud mají problém se senzorickým zpracováním.
Preliminary scope of work in English
The thesis aims to describe the approach of sensory integration according to Jean Ayres and examine the possibilities for the usage in occupational therapy for children suffering from autism spectrum disorder.
The theoretical part of the thesis deals with the basic knowledge about sensory integration and occupational therapy related to autism spectrum disorder. The practical part tackles the terms of using sensory integration and therapeutic activities focused on particular sensory processing disorders of children with autism spectrum disorder.
Sensory integration approach was developed by occupational therapist. Sensory integration approach defines three primary diagnostic groups of sensory processing disorders, provides evaluations and sensory integration activities. Based on observed data, sensory integration can be used in occupational therapy as a means to treat autistic children suffering from sensory processing disorder.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html