Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Inflation Target Setting in Emerging Markets
Thesis title in Czech: Stanovení inflačních cílů v rozvíjejících se ekonomikách
Thesis title in English: Inflation Target Setting in Emerging Markets
Key words: inflační cílování, rozvíjející se trhy
English key words: inflation targeting, emerging markets
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: prof. Roman Horváth, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.05.2012
Date of assignment: 16.05.2012
Date and time of defence: 20.06.2013 00:00
Venue of defence: IES
Date of electronic submission:17.05.2013
Date of proceeded defence: 20.06.2013
Reviewers: PhDr. Lenka Herrmannová
 
 
 
References
HORVÁTH, R. & MATĚJŮ, J. (2011): “How are Inflation Targets Set?.” CNB Working Paper Series. č. 6, s. 48.
ROGER, S. (2009): ”Inflation Targeting at 20: Achievements and Challenges.” IMF Working Paper. č. 236, s. 32.
SVENSSON, L. E.O. (2007): “Inflation Targeting.” CEPS Working Paper, č. 144, s. 6.
WALSH, C. E. (2009): “Inflation Targeting: What Have We Learned?” International Finance. roč. 12, č. 2.
WALSH, C. E. (2007): “Inflation Targeting and the Role of Real Objectives.” 2007.
Preliminary scope of work
Inflační cílování je jeden z konstrukce měnové politiky používaných centrální bankou na udržování cenové stabilitě v ekonomice. V posledních dvaceti letech se stal jedním z nejpopulárnějších měnově-politických režimů. Úroveň inflační cílování se liší od země k zemi. Výzkum se bude zaměřen na rozvíjejících zemí s tržní ekonomikou. Pomocí analýzy dat z oficiálních zdrojů (IMF, OECD, centrální banky, národní statistické úřady), budeme hledat determinanty úrne inflační cílování a důvod různých inflačních cílů v různých zemích.
Předběžná struktura:
1. Úvod
2. Teoretické koncepty a přístupy
3. Analýza dat
4. Srovnání výsledků
5. Závěr
Preliminary scope of work in English
Inflation targeting is one of the monetary policy frameworks used by the central bank to maintain the price stability in the economy. In last twenty years it became one of the most popular monetary policy regimes. Level of IT differs from country to country. The research will focus to the emerging market economies. By analyses of data from official sources (IMF, OECD, central banks, national statistical offices) we will search the determinants of the level of IT and the reason of different inflation targets in different countries.
Preliminary structure:
1. Introduction
2. Theoretical concepts and approaches
3. Data analyses
4. Comparison of result
5. Conclusion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html