Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Potřeby stárnoucích osamělých žen
Thesis title in Czech: Potřeby stárnoucích osamělých žen
Thesis title in English: Needs of Older Single Women
Key words: Osamělost, stárnutí, izolace, potřeby, služby, hodnoty.
English key words: loneliness, aging, isolation, needs, service, values.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Work (21-KSOCP)
Supervisor: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.05.2012
Date of assignment: 15.05.2012
Confirmed by Study dept. on: 11.08.2015
Date and time of defence: 15.09.2015 09:00
Date of electronic submission:10.08.2015
Date of proceeded defence: 15.09.2015
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: PhDr. Daniela Vodáčková
 
 
 
Guidelines
Mezi základní liské potřeby patří potřeba sounáležitosti. Tedy potřeba někoho mít, s někým sdílet svůj život. Pokud tady potřeba není naplněna přichází pocit osamění. Tato práce se bude zaměřovat na osamělé ženy. V dnešní době, kdy se mnoho manželství rozpadá a navazování nových vztahů není jednoduché, je mnoho žen, které trpí pocitem osamění. I přesto, jsou potřeby těchto žen, nejen v sociální práci, dosti opmíjeny. Tato práce si klade za cíl zmapovat důvody osamělosti vybraných žen, zmapovat jejich potřeby a navrhnout možnosti služeb, které by byly pro tyto ženy určené.
References
Paul Tournier: Osamělost mezi lidmi.
Hosam Melhem: Pocit osamění.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html