Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Imigranti a jejich adaptace v majoritní české společnosti po roce 1989
Thesis title in Czech: Imigranti a jejich adaptace v majoritní české společnosti po roce 1989
Thesis title in English: The Imigrants and their Adaptation in the Czech Republic after 1989
Key words: Migrace, imigrace, asimilace, integrace, akulturace, segregace, expat, expatriot, expatriace, Česká republika, vývoj.
English key words: Migration, Immigration, Assimilation, Integration, Acculturation, Segregation, Expat, Expatriate, Expatriation, The Czech Republic, Development.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Ethnology (21-UETN)
Supervisor: PhDr. Jan Pargač, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.05.2012
Date of assignment: 14.05.2012
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 20.08.2012
Date and time of defence: 12.09.2012 00:00
Date of electronic submission:29.07.2012
Date of proceeded defence: 12.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Miloš Tomandl
 
 
 
Guidelines
Posluchačka nejprve zhodnotí odbornou literaturu k zvolenému tématu a to nejen českou ale i nejdůležitější práce zahraniční.Nastíní podstatné rysy imigrace od 90. let v Evropě a v českých zemích. Na základě vlastní volby provede etnologický výzkum jedné migrační skupiny ve vybraném českém regiónu, bude sledovat příčiny imigrace a problémy adaptace v českém prostředí s ohledem na věkové, profesní resp. kvalifikační faktory.
References
Bretell, C. B and J. F Hollifield, eds., Migration Theory: Talking across Dosciplines. London: Routledge, 2000.
Castles, S., Ethnicity and Globalization: From Migrant Worker to Transnational Citizen, London: Sage, 2000.
Bruff I., Migranti nejsou proměnné: kritika literatury o migraci a souvisejícího politického vývoje. Praha: Multikulturní středisko, 2007.
Cizinci v české republice. Internetová publikace. Dostupné na:www.cizinci.wordpress.com
Uherek, Z. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Editoři – Z. Uherek, Z. Korecká, T. Pojarová. Praha, EÚ AV ČR, 2007.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html