Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Studijní styly studentů středních škol
Thesis title in Czech: Studijní styly studentů středních škol
Thesis title in English: Learning Styles of Students of Secondary Schools
Key words: studijní styl, kognitivní styl, studenti, studenti středních odborných škol, práce se studijním stylem, náprava studijního stylu
English key words: learning style, cognitive style, students, students of secondary vocational schools, work with learning style, change of learning style
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.05.2012
Date of assignment: 10.05.2012
Confirmed by Study dept. on: 05.03.2013
Date and time of defence: 18.06.2013 09:20
Date of electronic submission:24.05.2013
Date of submission of printed version:24.05.2013
Date of proceeded defence: 18.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
 
 
 
Guidelines
Práce se zabývá teoretickou analýzou pojmu studijní a učební styl s interpretací jednoho s blízkých pojmů, jako je kognitivní styl. Následuje výzkumná studie se záměrem určení převažujícího studijního stylu na středních školách a návrh následné práce se studijním stylem a výsledky výzkumu v konkrétních podmínkách.
References
MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 239 s. ISBN 80-7178-246-7.
FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. 2. vyd. Praha: Portál, 2004, 172 s. ISBN 80-7178-966-6.
SOVÁK, Miloš. Učení nemusí být mučení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 116 s. ISBN 80-04-24306-1.
DUNNOVÁ, Rita, Kenneth DUNN a Gary E PRICE. Dotazník stylu učení: dotazník zjišťující, jak se žáci 3. až12. ročníku školní docházky nejraději učí. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2004, 77 s.
SADLER-SMITH, Eugene a Carol EVANS. Learning styles in education and training. Bradford, England: Emerald Group Publishing, c2006, 129 p.
STERNBERG, R a Li-fang ZHANG. Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles. 1st ed. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, x, 276 s. ISBN 0-8058-3431-1.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html