Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Methods of Public Property Sales in the Czech Republic
Thesis title in Czech: Metody prodeje veřejného majetku v ČR
Thesis title in English: Methods of Public Property Sales in the Czech Republic
Key words: aukce, veřejná dražba, prodej, veřejný majetek, Česká republika, teorie aukcí
English key words: auction, public auction, sale, public propery, Czech republic, auction theory
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: PhDr. Mgr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.05.2012
Date of assignment: 10.05.2012
Date and time of defence: 20.06.2013 00:00
Venue of defence: IES
Date of electronic submission:17.05.2013
Date of proceeded defence: 20.06.2013
Reviewers: Mgr. Ing. Dan Vaško
 
 
 
References
Mayer C.J. (1993) A model of real estate auctions versus negotiated sales, Working Papers Series Federal Reserve Bank of Boston No. 93-3, June.
Menezes F.M., Monteiro P.K. (2008) An Introduction to Auction Theory, Oxford: Oxford University Press.
Milgrom, P. (2004) Putting auction theory to work, Cambridge: Cambridge University Press.
Ong S.E., Lusht K., Mak C.Y. (2005) ‘Factors Influencing Auction Outcomes: Bidder Turnout, Auction Houses and Market. Conditions’, Journal of Real Estate Research, vol. 27, no. 2, pp. 177-192.
Wooldridge, J. M. (2006) Introductory Econometrics: a modern approach, 2nd edition Boston: South-Western College Publishing.
Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.
Preliminary scope of work
Cílem této práce je porovnat efektivitu a další aspekty různých způsobů zpeněžování veřejného majetku v České republice. Používané metody prodeje budou podrobeny analýze z hlediska mikroekonomické teorie aukcí. Dále bude práce zaměřena na srovnání prodeje majetku veřejnou dražbou a prodej nejvyšší nabídce. Své závěry založím na empirické analýze dat sesbíraných od českých úřadů na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím a na datech poskytnutých společností JH Partners s.r.o.

Metody práce:
Institucionální analýza veřejných dražeb a dalších metod zpeněžování veřejného majetku.
Sběr dat pomocí Zákona o svobodném přístupu k informacím a vytvoření vhodné databáze setříděním těchto dat a dat poskytnutých společností JH Partners, s.r.o. pomocí databázového systému MySQL.
Testování statistických hypotéz.

Předpokládaná struktura:
1. Úvod
2. Teorie aukcí
3. Současná česká legislativa upravující veřejné dražby
4. Veřejné dražby z pohledu teorie aukcí
5. Empirické srovnání veřejné dražby a prodeje
6. Závěr
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to compare efficiency and other aspects of different methods of public property sales in the Czech Republic. Commonly used methods will be analyzed in terms of microeconomic auction theory. Further the thesis will be focused on the comparison of the public auctions and sales. The conclusions will be based on empirical analysis of the data provided by JH Partners, s.r.o. and the data collected by applying the law “Zákon o svobodném přístupu k informacím”.

Methodology:
Institutional analysis of public auctions and other methods of public property sale.
Collecting data by applying the law “Zákon o svobodném přístupu k informacím” and ordering this data and data provided by JH Partners, s.r.o. using MySQL database system to make suitable dataset.
Testing statistical hypothesis.

Outline:
1. Introduction
2. Microeconomics Auction Theory
3. Current Auction Legislation in the Czech Republic
4. Public Auctions in Terms of Auction Theory
5. Empirical Comparison of Public Auctions and Sales
6. Conclusion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html