Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Obranné mechanismy u dětí mladšího školního věku
Thesis title in Czech: Obranné mechanismy u dětí mladšího školního věku
Thesis title in English: Defense Mechanisms in School-Age Children
Key words: obranné mechanismy, ego, mladší školní věk, děti, diagnostika
English key words: defense mechanisms, ego, school age, children, assessment
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.05.2012
Date of assignment: 09.05.2012
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 11.06.2012
Date and time of defence: 04.09.2013 11:00
Date of electronic submission:31.07.2013
Date of proceeded defence: 04.09.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Václav Mertin
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zaměří na fenomén obranných mechanismů u dětí mladšího školního věku, tj. ve věku 6‒12 let.
Vrámci teoretické části práce (literárně přehledová studie) bude uvedena základní teorie obranných mechanismů ega a dále různé klasifikace, podle kterých lze tyto mechanismy roztřídit. Dále budou rozebrána specifika obranných mechanismů u dětí. Následující část práce bude věnována přehledu toho, co o obranných mechanismech u dětí uvádí současná zahraniční i česká odborná literatura.
Praktická část bakalářské práce bude obsahovat návrh možného výzkumu, týkajícího se obranných mechanismů u dětí. Bude se jednat buď o modifikaci některé z dosud používaných metod zkoumání obranných mechanismů anebo o návrh nového typu metody, jak tyto mechanismy testovat.
References
Coulacoglou, C. (2008). Exploring the child's personality: developmental, clinical, and cross-cultural applications of the Fairy Tale Test. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas.
Coulacoglou, C. (2002). Test pohádek. Brno: Psychodiagnostika, s.r.o.
Yasnovsky, J., Araujo, K., King, M., Mason, M., Pavelski, R., Shaw, R., & Steiner, H. (2003). Defenses in School Age Children: Children's Versus Parents' Report. Child psychiatry and human development, 33(4), pp. 307-323.
Laor, N., Wolmer, L., & Cicchetti, D. (2001). The Comprehensive Assessment of Defense Style: Measuring Defense Mechanisms in Children and Adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease, 189(6), pp. 360-368.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html