Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
První Československá republika v kontextu teorie konsociační demokracie
Thesis title in Czech: První Československá republika v kontextu teorie konsociační demokracie
Thesis title in English: First Czechoslovak Republic in a context of consociational theory
Key words: konsociační demokracie, Arend Lijphart, první Československá republika, fragmentace, politické strany
English key words: Consociationalism, Arend Lijphart, First Czechoslovak Republic, Fragmentation, Political parties
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.05.2012
Date of assignment: 21.05.2012
Date and time of defence: 17.06.2013 00:00
Venue of defence: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Date of electronic submission:10.05.2013
Date of proceeded defence: 17.06.2013
Opponents: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce vychází z teoretického konceptu A. Lijpharta a možnosti jeho aplikace na vývoj politického sytsému První československé republiky. Zaměří se přednostně na problematiku segmentace českolsovenské společnosti, její odraz v rovině konstituoivání politických stran, analázu vztahů mezi politickými stranami, strukturu a postavení koaličních vlád. Cílem práce je prověřit teoreitický koncept na konkrétním případu.
References
LIJPHART, A. (1968). Typologies of Democratic Systems. Comparative political studies. Roč. 1, č. 3, s. 3-44.
LIJPHART, A. (1969). Consociational Democracy. World Politics. Roč. 21, č. 2, s. 207-225.
LIJPHART, A. (1981). Consociational Theory: Problems and Prospects. A Reply. Comparative Politics. Roč. 13, č. 3, s. 355-360.

BALÍK, S.; HLOUŠEK, V.; HOLZER, J.; ŠEDO, J. (2011). Politický systém českých zemí 1848–1989. Brno: Masarykova univerzita, 178 s.
BARRY, B. (1975). Political Accommodation and Consociational Democracy. British Journal of Political Science. Roč. 5, č. 4, s. 477-505.
HLOUŠEK, V. (2005). Teorie konsociační demokracie a moravská praxe. In Fasora, Lukáš - Hanuš, Jiří - Malíř, Jiří. Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno: Matice moravská, s. 145 -155.
HLOUŠEK, V.; KOPEČEK, L. (2002). Česká republika - konsensuální nebo majoritní model demokracie? Politologická revue. Roč. 3, č. 1, s. 3-21.
KOUTSKÁ, I.; SVÁTEK, F. (1994). Politické elity v Československu 1918-1948: sborník. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 259 s.
NOVÁK, M.; LEBEDA T. a kol. (2004). Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Pelhřimov: Aleš Čeněk. 485 s.
ŘÍCHOVÁ, B. (2006). Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál. 303 s.


Preliminary scope of work
Cílem práce je zhodnotit do jaké míry se v první Československé republice v politické praxi projevil později definovaný model konsociační demokracie A. Lijpharta.
Preliminary scope of work in English
The aim of this bachelor thesis is assess the extent to which the first Czechoslovak Republic, in its political practice, is able to be explained with later defined model of consociational democracy by A. Lijphart.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html