Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Interpretační problematika fantazie na české národní písně Bedřicha Smetany
Thesis title in Czech: Interpretační problematika fantazie na české národní písně Bedřicha Smetany
Thesis title in English: Problems of Interpretation of the Fantasy on the Czech National Songs by Bedřich Smetana
Key words: Fantazie na české národní písně, Bedřich Smetana, interpretační problematika, formální rozbor, umělecký obraz interpretace, hudební složka interpretace, technická složka interpretace, notová vydání, nahrávky.
English key words: Fantasy on the Czech national songs, Bedřich Smetana, problems of interpretation, formal point of view, artistic image of interpretation, music point of view in interpretation, technic point of view in interpretation, sheets music, recordings.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.05.2012
Date of assignment: 03.05.2012
Date and time of defence: 18.09.2013 00:00
Date of electronic submission:18.06.2013
Date of proceeded defence: 18.09.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. MgA. Jana Palkovská
 
 
 
Preliminary scope of work
Autor práce pojednává o interpretační problematice význačného klavírního díla středního rozsahu z pera jednoho z velikánů české hudby - Bedřicha Smetany. Uvádí informaci o osobnosti skladatele a jeho životě. Předmětnou kompozici rozebírá po formální stránce a zmiňuje se o ní i z hlediska dalších hudebně-teoretických disciplín. Nastiňuje možnosti v chápání této Smetanovy skladby jako celku, a také se z tohoto úhlu pohledu zabývá analýzou jednotlivých částí. Předkládá popis pracovních postupů určených interpretovi. Uvádí notové edice, v nichž skladba vyšla a neopomíná ani recenzentský pohled na některé nahrávky díla.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis deals with an important piano piece by one of the greatest Czech composers, Bedřich Smetana. It contains information about the composer´s personality and life; it describes the concerned musical piece both from the formal point of view and from other theoretical perspectives. Possible ways of understanding this piece as a whole are described, as well as a thorough analysis of its individual parts. The thesis contains an elaborate characterization of methods of work for the performers of this musical piece; it lists the editions in which it was published and also presents some critics of its recordings.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html