Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Klavírní cyklus Dětské scény op. 15 Roberta Schumanna a možnosti jeho interpretace
Thesis title in Czech: Klavírní cyklus Dětské scény op. 15 Roberta Schumanna a možnosti jeho interpretace
Thesis title in English: Robert Schumann´s Piano Cycle Kinderszenen (Scenes from Childhood)
and Different Ways of its Interpretation
Key words: Robert Schumann, Dětské scény op. 15, možnosti interpretace, Vladimir Horowitz, Ivan Moravec, Lang Lang
English key words: Robert Schumann, Kinderszenen op. 15, possibilities of interpretation, Vladimir Horowitz, Ivan Moravec, Lang Lang
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.05.2012
Date of assignment: 03.05.2012
Date and time of defence: 14.01.2014 00:00
Date of electronic submission:05.12.2013
Date of proceeded defence: 14.01.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. MgA. Jana Palkovská
 
 
 
Preliminary scope of work
Předkládaná bakalářská práce se zabývá klavírním cyklem Dětské scény op. 15 Roberta Schumanna a možnostem jeho interpretace. Jejím cílem je vedle jeho struktury přiblížit okolnosti jeho vzniku, inspirační zdroje a jeho dobovou recepci. V části věnované interpretačním možnostem se práce snaží na základě nahrávek tří významných pianistických osobností, a sice Vladimira Horowitze, Ivana Moravce a Lang Langa, nastínit způsob, jakým lze tohoto dílo interpretovat.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis deals with the piano cycle Kinderszenen op. 15 composed by Robert Schumann and the possibilities of its interpretation. The thesis discusses the structure of the cycle, the context of its origins, inspirational sources and its contemporary perception. The part devoted to the interpretational possibilities aims to shed light on the interpretation posibilities while comparing three recordings of the renowned pianists, namely Vladimir Horowitz, Ivan Moravec and Lang Lang.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html