Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Generalized Boolean models and classical predicate logic
Thesis title in Czech: Zobecněné Booleovské modely a klasická predikátová logika
Thesis title in English: Generalized Boolean models and classical predicate logic
Key words: Booleovy algebry, úplné Booleovy algebry, klasická logika
English key words: Boolean algebras, complete Boolean algebras, classical logic
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Logic (21-KLOG)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.05.2012
Date of assignment: 15.05.2012
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 06.06.2012
Date and time of defence: 27.06.2013 09:00
Date of electronic submission:16.05.2013
Date of proceeded defence: 27.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: RNDr. Zuzana Haniková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student formuluje (včetně důkazů, kde je třeba) zobecnění sémantiky pro klasickou predikátovou logiku na úplné Booleovy algebry. Formuluje a dokáže, že klasická predikátová logika je úplná vzhledem ke třídě všech úplných Booleových algeber.
Součástí práce bude důkaz věty o zúplnění Booleových algeber pomocí techniky regulárních otevřených množin.
References
Bohuslav Balcar, Petr Štěpánek, Teorie množin, Academia 2000.
Monk J.D, Handbook of Boolean Algebras, North Holland 1989, volume 3, Chapter 27: Boolean valued models, Thomas Jech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html