Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Divadelní kostým jako sdělení
Thesis title in Czech: Divadelní kostým jako sdělení
Thesis title in English: Theatre costume as a Message
Key words: Kostým, jevištní výtvarnictví, divadelní postava, tvar, barva, materiál
English key words: Costume, stage design, theatre character, shape, colour, material
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Supervisor: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.04.2012
Date of assignment: 30.08.2012
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 09.05.2013
Date and time of defence: 09.09.2013 00:00
Date of electronic submission:31.07.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Petr Christov, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce si klade za cíl představit základní možnosti výtvarného vyjadřování pomocí kostýmu. Představí funkci kostýmu v inscenaci zejména jako způsob, jak předat divákovi důležité informace o postavě, především o jejím charakteru a postavení v rámci dramatických vztahů. Předmětem zkoumání budou vybrané konkrétní inscenace zejména ze současného českého divadla.
References
Ptáčková, V.Příhodová, B. Rybáková, S. Český divadelní kostým Vyd. 1. Praha : Pražská scéna: Institut umění - Divadelní ústav, 2011 263 s.
Koubská, V. František Zelenka 1904 ? 1944: rodák z Kutné Hory scénograf architekt, grafik, 2008, 44 s.
Zdeňková, M. Současná česká scénografie , Praha : Divadelní ústav, 2003 151 s.
-Ptáčková, V. Česká scénografie 20. Století , Praha : Odeon, 1982 363 s.
Zelenka, F. Folklor na jevišti. In: Československé divadlo, roč. V, č. 13, s. 194-5.
Zelenka, F. Realismus a jeho jevištní realizace. In: Československé divadlo, 1929, roč.V, č. 4, s. 50.
Zelenka, F. Scénické výtvarnictví v Moskvě. In: Země sovětů, 1935, roč. 4, č. 7, s. 254-8.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html